Szkolenia » Szkolenia » 2012.09.14 - "Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa"

W dniu 14 września 2012 r. w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu  odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa” organizowana w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

Przybyłych gości na konferencję przywitał Pan Krzysztof Szymura – Prezes Zarządu.

Podczas konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

- Współpraca między Stowarzyszeniami LGR, jako instrument działań na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Barbara Byrska - Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”,

- Integracja działań na rzecz obszarów zależnych od rybactwa – inicjatywy związane z „sieciowaniem” Stowarzyszeń LGR Malwina Kleszcz – Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina,

 - Wnioski z wyjazdów studyjnych Stowarzyszenia LGR – alternatywne kierunki wykorzystania obiektów stawowych Marek Żagan - Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”,

Krzysztof Szymura, Stanisław Gabzdyl – Zarząd Stowarzyszania LGR „Żabi Kraj”,

Rajmund Ronchetti – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN,

- Tradycyjna gospodarka stawowa a obszary Natura 2000  Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego,

- Gospodarka stawowa na obszarze województwa śląskiego Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego,

- Gospodarka rybacka w województwie śląskim Jacek Malinowski – Urząd Marszałkowski w Katowicach.