Szkolenia » Szkolenia » 2012.11.12 - Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY

W dniu 12 listopada 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łączce odbyło się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości na szkolenie przywitał Pan Stanisław Gabzdyl – Członek Zarządu. Szkolenie przeprowadził Pan Maciej Płosa, podczas którego wyjaśnił uczestnikom szczegółowo zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie, kwestie prawidłowej realizacji operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 oraz szczegółowo omówił uczestnikom krok po kroku poprawnie wypełniony wniosek o płatność.

Na koniec szkolenia głos zabrała Pani Izabela Pustkowska – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, omawiając problemy jakie najczęściej popełniają beneficjenci przy realizacji i składaniu wniosku o płatność.

Wszystkie wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia operacji znajdują się w zakładce Realizacja LSROR w podzakładce Wzory wniosków.

 

GALERIA - KLIKNIJ

Dodał DB