Szkolenia » Szkolenia » 2012.12.14 - Warsztat dotyczący zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

W dniu 14 grudnia 2012 r. w sali widowiskowej w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbył się Warsztat dotyczący zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Podczas warsztatu zostały omówione zmiany w LSROR i ich wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj", przeprowadzona została analiza celów ogólnych, szczegółowych, preferowanych typów operacji oraz analiza matrycy wskaźników realizacji LSROR. Omówiono budowę wskaźników LSROR w kontekście aktualnie obowiązujących w tym dokumencie, rekomendacji wynikających z raportu ewaluacyjnego oraz zapisów PO RYBY 2007-2013.