Archiwum aktualności » Archiwum 2013
Na terenie Żabiego Kraju zorganizowano cykl konkursów plastycznych, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Podczas Międzyregionalnego Konkursu Kulinarnego zostały wręczone nagrody laureatom. Pierwsze miejsce w kategorii do lat 7 uzyskała Agata Szlauer ze Skoczowa. W drugiej kategorii (od 8 do 15 lat) pierwsze miejsce zdobyła Urszula Mrózek z Chybia.
 
Za nami rozstrzygnięcie Miedzyregionalnego Konkursu Kulinarnego „Kulinarny Atlas Ryb” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj”. Finał konkursu miał miejsce 17 grudnia 2013 r. w MCK „Sali pod pegazem” w Skoczowie. Do konkursu zgłosiło się 20 zespołów które przygotowały 32 potrawy.
 
Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie na Rybaka Roku 2013.
 
Zapraszamy na wernisaż II etapu konkursu plastycznego „Jedz ryby bo to zdrowe i na maksa odjazdowe”, który odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. (wtorek) o godz. 16:00 podczas Międzyregionalnego Konkursu Kulinarnego w sali pod Pegazem Miejskiego Centrum Kultury w Skoczowie (ul. Targowa 26, Skoczów).
 
Zapraszamy wszystkich miłośników potraw z ryb do wzięcia udziału w Międzyregionalnym Konkursie Kulinarnym "Kulinarny Atlas Ryb" organizowanym przez LGR „Żabi Kraj”. Do konkursu można zgłosić 2 potrawy przygotowane z ryb słodkowodnych.
 
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt. pozyskiwania dofinansowania z różnych funduszy europejskich w roku 2014 i kolejnych latach. Szkolenie odbędzie się w dniu 11.12.2013 r. (środa) o godz. 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGR "Bielska Kraina" (Bielsko-Biała, ul. T. Regera 81, III piętro). Szkolenie potrwa 2 godziny.
 
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Filmów Przyrodniczych Marcina Krzyżańskiego i Krzysztofa Skroka, który odbędzie się 29 listopada 2013 r. w Kinie Mikro Krakowie (przy ul. Lea 5).
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na spotkanie związane z realizacja projektu współpracy dotyczącego Ekomuzeum, które odbędzie się 02.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury INTGRATOR w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9).
 
W Departamencie Rybołówstwa MRiRW został przygotowany projekt Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Projekt ten jest przedmiotem prac Grupy roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie opracowania przedmiotowego dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele środowiska rybackiego, nauki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej.
 
Obecnie na terenach Żabiego Kraju i Doliny Karpia tworzą się gminne kompleksy tras Nordic Walking w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej" PO RYBY 2007-2013.
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 października 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministrem Kazimierzem Plocke oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska - Ministrem Stanisławem Gawłowskim.
 
Lokalne Grupy Rybackie z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego zaplanowały wyznaczenie „Szlaku Karpia”, który jest marką identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby. Szlak ten przebiega przez wszystkie tereny partnerskich LGR, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.
 
Zapraszamy do czynnego udziału w obchodach karpiowego święta.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza na VII edycję Targów Funduszy Europejskich, które w tym roku będą trwały od 12 listopada 2013 roku.
 
Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybackiego zaprasza na "I Kongres Rybny" dotyczący jakości i wartości dodanej produktów rybnych w dniach 16-18 października 2013 r. w Bolszewie.
 
Spotkanie odbywa się w ramach VII Targów Funduszy Europejskich. W czasie konferencji podsumowane zostanie wdrażanie Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013 w Województwie Śląskim. Konferencję otworzy członek Zarządu - Stanisław Dabrowa.
 
Lokalna Grupa Rybacka "Zabi Kraj" serdecznie zaprasza na Wernisaż III Konkursu Fotograficznego "Żabi Kraj w obiektywie", który odbędzie się w dniu 13.11.2013 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (ul. Rynek 2, Strumień). Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody laureatom.
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w ramach działań realizowanych przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego, w dniach 4-5 listopada 2013 r. organizuje w Mikołowie szkolenie na temat: „Zachowanie i ochrona tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego śląskiej wsi”. Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z obszaru woj. śląskiego, zainteresowanych tematyką dziedzictwa śląskiej wsi.
 
Serdecznie zapraszamy Członków LGR "Żabi Kraj" na warsztat podsumowujący działalność Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”, który odbędzie się dn. 8 listopada 2013 r. o godzinie 16:30 w Restauracji „Baldi” w Harbutowicach (Skoczów, Harbutowice 20).
 
I miejsce w konkursie kulinarnym "Opolski karp na naszych stołach" zdobyła potrawa przygotowana przez Michała Kryjaka - Członka LGR "Żabi Kraj". Serdecznie gratulujemy!
 
Serdecznie zapraszamy na III Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego, które odbędzie się 5 października 2013 w Krogulnej.
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ''Żabi Kraj" zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGR ,,Żabi Kraj" zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków które odbędzie się w dniu 08 października 2013 r. o godzinie 14:00 w OSP w Golasowicach.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" ogłasza III Konkurs Fotograficzny "Żabi Kraj w obiektywie". Termin zgłaszania prac: 01.07-30.09.2013 r.
 
Aktualnie na terenie LGR "Żabi Kraj" oraz LGR "Opolszczyzna" trwa realizacja zadania badawczego związanego z próbą oszacowania presji kormorana czarnego na ichtiofaunę wód ww. obszarów. Projekt ten wykonywany jest w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego programem operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
Międzynarodowe Targi Poznańskie serdecznie zapraszają do udziału w Targach SMAKI REGIONÓW.
 
Stowarzyszenie LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach kulinarnych organizowanych w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa.
 
Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. Celem Targów jest zaprezentowanie potencjału turystycznego sąsiadujących ze sobą regionów, a także szeroka promocja potencjału turystycznego Podlasia na arenie międzynarodowej. Oprócz polskich wystawców, w targach 2012 roku wzięli udział przedstawiciele z Litwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, obwodu Kaliningradzkiego czy Finlandii.
 
LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza na Wystawę Rybacką organizowaną w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2013 r. na Rynku w Skoczowie.
 
W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 
W dniu 03 września 2013 r. LGR "Świętokrzyski Karp" wraz z LGR "Jędrzejowska Ryba" odwiedziły teren Żabiego Kraju - Polską Akademię Nauk w Gołyszu.
 
Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Rybactwie.
 
Na stronie internetowej ARiMR, w zakładce PO RYBY 2007-2013, w lokalizacji: (Pliki do pobrania) został zamieszczony przykładowy wzór wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją wypełniania oraz pozostałe wzory dokumentów, przy pomocy których można udokumentować realizację wymogów w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.
 
LGR „Żabi Kraj” zaprasza do wzięcia udziału w wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych, które odbędą się we wrześniu oraz październiku 2013 roku.
 
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb", oraz w zakresie środk 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu".
 
I Międzynarodowa Konferencja Karpiowa organizowana przez Aller Aqua oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-13 września. Program konferencji zakłada przeprowadzenie obszernych dyskusji skupionych wokół dwóch zasadniczych tematów.
 
Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA”. Spotkanie „Wylęgarnia 2013” planujemy zorganizować w dniach 05-06 września 2013 r. Konferencja odbędzie się w woj. wielkopolskim.
 
Stowarzyszenie LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach kulinarnych organizowanych w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa.
 
W dniach 3-5.09.2013 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO, na których polscy i zagraniczni przedstawiciele środowisk związanych z gospodarką morską będą prezentowali swoje produkty, technologie, usługi, rozwiązania, osiągnięcia, potencjał oraz plany rozwojowe.
 
LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza na Wystawę Rybacką organizowaną w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2013 r. na Rynku w Skoczowie.
 
LGR "Żabi Kraj" oraz Rada Sołecka Ochaby serdecznie zapraszają na Ogólnopolski wędkarsko-rybacki - zlot caravaningowy, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2013 r.
 
Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka” z siedzibą w Gostycynie jest organizatorem konferencji pod hasłem „LGR – cele i zadania Lokalnych Grup Rybackich w PO RYBY 2007-2013”. Impreza, którą zaplanowano na 28-30 sierpnia tego roku, ma być pierwszym w cyklu szkoleń „Rybactwo 2013-2015”. Spotkanie odbędzie się w hotelu Robert’s Port w Starych Sadach k. Mikołajek, a udział w nim jest bezpłatny. Swoją obecność na szkoleniu potwierdzili przedstawiciele MRiRW, ARiMR oraz urzędów marszałkowskich.
 
Międzynarodowa konferencja pt. „Społeczności jako element zrównoważonej turystyki wiejskiej – czynnik sukcesu czy ciężar nie do uniknięcia?” odbędzie się 10-11 września 2013 r. w Kotka w Finlandii.
 
LGR "Żabi Kraj" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu serdecznie zapraszają na kolejną edycję Transgranicznego Jarmarku Ekologicznego, który odbędzie się 25.08.2013 r. w Amfiteatrze w Chybiu.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na Piknik Rybny, który odbędzie się 18 sierpnia br. od godz. 14.00 w Parku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Celem niniejszego wydarzenia jest promocja polsko-czeskiego ATLASU RYB, który powstał przy czynnej współpracy partnerów z Polski i Czech.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ogłasza nabór uczestników spływu kajakowego organizowanego w dniu 23.08.2013 r. oraz rajdu rowerowego organizowanego w dniu 24.08.2013 r. w ramach imprezy promocyjnej „BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA” na Szlaku Karpia w Porąbce.
 
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w jarmarku rybnym "FISCHMART 2013", który odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2013 roku w Gdańsku na Targu Rybnym.
 
10 lipca w biurze LGR „Żabi Kraj” odbyło się spotkanie robocze dot. wytyczenia Tras Nordic Walking.
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej oraz Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" zaprasza na szkolenie dot. przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację środków: 2.1, 2.5 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013". Szkolenie odbędzie się w biurze LGR „Żabi Kraj" (ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie) 06.08.2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00.
 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca.
 
Wójt Gminy Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Bielska Kraina" zapraszają na imprezę plenerową XIX Lato w Jasienicy - Dni Gminy Jasienica.
 
Serdecznie zapraszamy na Festiwal Róż, który odbędzie się w dniach od 05.07- 07.07.2013 w Goczałkowicach Zdrój.
 
Lokalna Grupa Rybacka "Świętokrzyski Karp" serdecznie zaprasza na szkolenie pn. "EM- efektywne mikroorganizmy w stawach karpiowych" w dniu 05.07.2013 r.
 
Zapraszamy serdecznie podmioty działające w sektorze turystycznym na TARGI TURYSTYCZNE, które zainaugurują już w niedzielę 30.06.2013 r. w Oberży Zakapior zlokalizowanej w Polańczyku ''Lato Zakapiora".
 
LGR "Żabi Kraj" wraz z Kasią Bieniek serdecznie zaprasza na spotkania promujące książkę "Jem ryby"!
 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA gorąco zachęca do udziału w seminarium informacyjnym poświęconym kulturowym aspektom prowadzenia biznesu z partnerami francuskimi”, organizowanym we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo–Handlową w Polsce z Warszawy i Domem Miasta Sainte Étienne w Katowicach. Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2013r. (piątek) w godz.: 11.00 – 14.00 w Park Hotel Diament w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 37.
 
Za nami już III impreza promująca, która odbyła się w dniu 15.06.2013 r. przy boisku LKS w Goczałkowicach-Zdrój.
 
Regionalne Dni Rybactwa w 2013 roku odbędą się w dniach 19-22 września.
 
Zarząd Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj" składa wszystkim przedstawicielom sektora rybackiego serdeczne życzenia z okazji Ogólnopolskiego Święta Rybaka - wielu sukcesów zawodowych, nowych interesujących wyzwań, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
 
W dniu 23 maja 2013 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.
 
Śląska Izba Rolnicza oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na wspólne organizowaną regionalna konferencją w ramach współpracy KSOW Województwa Śląskiego "Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych. Konferencja odbędzie się 25-26.06.2013 w Szczyrku.
 
W dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Baranowie Sandomierskim odbędzie się szkolenie pt. "Bezpieczeństwo ryb jako produktu spożywczego". Zapraszamy do udziału!
 
Serdecznie zapraszamy na "Żabionalia", które odbędą się 22 -23.06 (sobota-niedziela) w Amfiteatrze w Chybiu. Podczas imprezy na stoisku LGR "Żabi Kraj" odbędzie się konkurs wiedzy o rybactwie.
 
W imieniu 12 Lokalnych Grup Rybackich biorących udział w opracowaniu strategii „KARP 2020”, zrealizowanej w ramach Osi priorytetowej 4, LGR "Żabi Kraj" zaprasza na Konferencję Promocyjną „Strategia KARP 2020”.
 
Zapraszamy na II edycję Festiwalu Podróży Bliskich organizowanego przez stowarzyszenie Grupa Twórcza Ocochodzi. Idea festiwalu jest prosta: pokazać Śląsk w jego różnorodności – i z dala od stereotypów. W ramach Festiwalu w niedzilę o godz. 16:00 zostanie zaprezentowany Żabi Kraj.
 
W dniach 19-21.06.2013 r. w Krasiczynie odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenach zależnych od rybactwa – praktyczne aspekty realizacji operacji”. Zapraszamy do udziału!
 
Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na cykl wydarzeń „Brzeszcze na Szlaku Karpia”, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2013 r.
 
W bardzo długi weekend majowy zapraszamy na imprezy z LGR
 
Ruszył konkurs na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Każda edycją konkursu „Śląska Rzecz" to kolejne rozdziały historii dizajnu województwa śląskiego. W tym roku organizatorzy zapisują go Silesianą, śląskim krojem pisma, który jest motywem przewodnim identyfikacji wizualnej. Przypominają w ten sposób zwycięzcę konkursu z 2006 roku i równocześnie zapraszają na wystawę „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz" w Zamku Cieszyn.
 
Od kwietnia br. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”
 
Konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+".
 
W tym roku w programie mogą wziąć udział przedstawiciele nawet 200 gmin. Najskuteczniejsi zdobędą nagrodę Super Samorząd.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" wraz z Parnerami Projektu serdecznie zaprasza na Konferencję "Złota Łuska", kóra odbędzie się w dniach 25 - 26 kwietnia 2013 r..
 
10.04.2013 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich reprezentujących Siec Południową.
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie dla wlaścicieli gospodarstw rybackich, którego celem jest wspólne wypracowanie zapisów projektu Zarządzenia dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły PLB240001. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietania 2013 r. o godz. 10:00 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 
Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Rybactwa Śródladowego znajdują się do ściągnięcia nowe, zmienione nieznacznie w stosunku do poprzedniej wersji wzory kwestionariusza RRW-22. Termin składania sprawozdań upływa 15 kwietnia 2013 r.
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu (ul. Kalinowa 2, Zaborze).
 
V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” odbywały się w Kielcach od 5 do 7 kwietnia. Corocznie targi gromadzą ponad 150 wystawców oraz 20 tysięcy odwiedzających.
 
Tegoroczna Wiosenna Konferencja Rybacka przeprowadzona została w formie szkolenia przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Rybackie, pod hasłem „Stan Rybactwa Śródlądowego w Polsce”.
 
Robocza wersja STRATEGI KARP już dostępna!!!
 
Wiosenne nabory oraz dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Ryby w perspektywie finansowej 2007-2013 – to tematy dzisiejszej konferencji prasowej ministra Stanisława Kalemby. W spotkaniu z mediami udział wzięli także: podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, prezes Agencji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross oraz dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Tomasz Nawrocki.
 
Zapraszamy wszystkich do udziału w grze 24 godziny z badmintonem.
 
Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny przy wspólnym stole. Smacznego święconego jajka oraz mokrego poniedziałku życzy Zarząd i Pracownicy LGR „Żabi Kraj”.
 
Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna serdecznie zaprasza rybaków do Łosiowa.
 
Promocja spożycia krajowych gatunków ryb opierała się do niedawna w zasadzie wyłącznie o fundusze z UE, w tym z SPO 2004-2006 i PO Ryby 2007-2013. Tak zostało zrealizowanych m.in. 6 ogólnopolskich kampanii promujących spożycie karpia pod hasłem „Pan Karp”. Gospodarstwa rybackie należące do Towarzystwa Promocji Ryb dołożyły w ten sposób swoją cegiełkę do budowy rynku karpia, wspierając przy tym wszystkich producentów tego gatunku.
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniach 22-23 maja 2013r. w siedzibie BCP w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Chybie do skorzystania z doradztwa, szkoleń, usług animacyjnych, specjalnie opracowanych pakietów prawnych, pakietów księgowych, marketingowych (np. do 1000 zł na promocję organizacji) itp. Pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES oferują wszystkie swoje usługi bezpłatnie, gwarantują dojazd na miejsce, pomoc w różnego rodzaju problemach związanych z działalnością organizacji.
 
W ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej, trwa nabór na cykl bezpłatnych szkoleń praktycznych z zakresu marketingu internetowego i zarządzania wizerunkiem firmy za pomocą narzędzi internetowych. Uczestnikami projektu mogą być pracownicy i właściciele mikro lub małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa śląskiego.
 
Za nami już organizacja sześciu zawodów wędkarskich. W dniu 08.06.2013 r. w Pawłowicach odbędą się ostatnie zawody organizowane w tym roku przez LGR "Żabi Kraj".
 
Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Kompleksie Konferencyjno-Wypoczynkowym Kanu Club, położonym nad malowniczym jeziorem Zyzdrój Wielki, na Mazurach.
 
W sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogów objętych Pakietem I i/lub Pakietem II.
 
Od kwietnia br. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” obejmujący wsparcie szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych, moduł związany z zakładaniem spółdzielni socjalnych oraz działania animacyjne w zakresie tworzenia i wspierania partnerstw lokalnych.
 
LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w dniu 25.05.2013 r. (sobota) na terenie gminy Chybie.
 
Nowy profil jest jedynym tego typu kierunkiem w Polsce, zlokalizowanym na terenie, gdzie tradycje rybackie obecne są od kilku wieków.
 
Drogi Maturzysto! Studiuj Rybactwo - kierunek z tradycjami, kierunek z przyszłością, kierunek dla Ciebie!
 
Polskie Towarzystwo Rybackie przygotowało już harmonogram szkoleń organizowanych w 2013 roku. Pierwszym z nich jest cykl pod tytułem „Stan rybactwa śródlądowego w Polsce”, który potrwa do 2015 roku. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z bieżącymi zmianami zachodzącymi w rybactwie i akwakulturze. Te szkolenia odbywać się będą w oddziałach Polskiego Towarzystwa Rybackiego.
 
Zapraszamy Państwa do udziału w Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW”, które odbędą się w dniach 17-19.05.2013 r. w hali wystawowej "Kapelusz" w Chorzowie (Aleja Różana 2, PARK ŚLĄSKI). Targi są nowym produktem targowym w skali całego kraju, zmieniającym całkowicie podejście do dotychczasowej formuły. Postanowiliśmy wsłuchać się w głosy organizacji i firm wystawiających się na targach turystycznych stworzonych w tradycyjnej formule i wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży targowej tworzymy nową jakość.
 
Do końca miesiąca można zgłaszać najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu oraz Lokalna Grupa Rybacka Żabi Kraj serdecznie zapraszają na imprezę pn. Staromiejska Wiosna 2013, która odbędzie sie w dniach 31.05-02.06.2013 r.
 
W dniach 22-24.05.2013 r. w Gdańsku będą organizowane Targi Polfish - jedyna w Polsce impreza targowa poświęcona branży rybnej i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowana jest w cyklu dwuletnim.
 
Oferty pracy, praktyk oraz wiele możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego czeka na uczestników kolejnej edycji targów, które odbędą się 10 maja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (Plac Marcina Lutra 7 bud. B).
 
8-10 marca 2013 r. w Hali MOSIR –u w Zabrzu odbędzie się kolejna edycja Targów: XII Targi "POŁOWY I ŁOWY”, IX Festiwal Karpiowy "KARP FESTIWAL”, XII Targi "SKOK ADRENALINY”, II SZKOŁA WĘDKARSTWA MUCHOWEGO I SPNNINGU.
 
Enterprise Europe Network GARR SA, Dom Miasta St – Étienne w Katowicach, Kancelaria prawna i podatkowa KSP legal & tax advice oraz Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach zapraszają na seminarium informacyjne poświęcone tematyce „Zarządzania należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym: europejski nakaz zapłaty, europejski tytuł egzekucyjny oraz efektywne podatkowo zarządzanie należnościami w świetle nowych regulacji VAT i CIT”. Podczas spotkania będą Państwo mieli okazję poznać jedną z katowickich firm, która przedstawi swoje doświadczenia i dobre praktyki, jakimi zaowocowała współpraca z partnerem z Francji.
 
Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na IV Kursokonferencję pt.: "Identyfikowalność jako element certyfikacji karpia" w ramach projektu pt. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?". Warsztatowe szkolenie odbędzie się w dniach 15-17.05.2013 roku w Hotelu Bukowy Dworek, Gronów 23, 66-220 Łagów Lubuski (przy autostradzie A2).
 
Organizatorzy II Forum Rolniczego Podbeskidzia mają zaszczyt zaprosić na „II Forum Rolnicze Podbeskidzia”, które odbędzie się 09 marca 2013 r. o godz. 10:00.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji ...
 
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu”, które odbędzie się 5 maja 2013 r. (niedziela) od godz. 14:00 na Amfiteatrze w Jaworzu. Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą pstrąga, podczas prestiżowej imprezy poświęconej tematyce rybackiej.
 
Serdecznie zapraszamy do zagrania w grę „Skoczkiem po Żabim Kraju”. Jest to gra planszowa o charakterze edukacyjnym. Podczas wędrówki po obszarze Żabiego Kraju gracz odwiedza gminy będące członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” tj. gminę Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Skoczów, Strumień, Pawłowice oraz Zebrzydowice.
 
Miło nam poinformować, że kolejna edycja Targów Wędkarstwa RYBOMANIA odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2013 roku, na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 
Zapraszamy do zapoznania się materiałami pokonferencyjnymi.
 
W celu ułatwienia dyskusji przygotowano obszerną ankietę, którą Państwu przesyłamy z prośbą o zapoznanie się z poszczególnymi pytaniami.
 
Newsletter Urzędu Miejskiego w Strumieniu
 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na niezwykłe spotkanie z udziałem pana Adriana Lukoszki.
 
6 kwietnia b.r. na terenie SGGW w Warszawie odbyło się spotkanie dziewięciu ekspertów opracowujących Strategię KARP 2020. Podczas wielogodzinnego spotkania podsumowano trwający od 9 października 2012r. do 5 kwietnia 2013 r. etap tworzenia strategii z udziałem rybaków (spotkania, konsultacje, ankiety, aktywna strona internetowa). Eksperci wysoko ocenili propozycje, uwagi i opinie rybaków. Omówili także harmonogram dalszych prac, warunkujących zakończenie i prezentację Strategii Karp 2020 w czerwcu b.r.
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla kobiet, które odbędzie się dn. 08 marca 2013 r. o godz. 15:30 w Restauracji „Baldi” w Harbutowicach (Harbutowice 20).
 
Przedkładamy do dyspozycji rybaków i innych zainteresowanych panel dyskusyjny umożliwiający w sposób bezpośredni włączenie się w tworzenie Strategii KARP 2020. W imieniu ekspertów zapraszamy do współpracy: zamieszczania własnych uwag, tematów wartych poruszenia, jak i analizy przedstawionego materiału przez eksperta wraz z wyrażaniem własnej opinii.
 
Uprzejmie informujemy iż termin, w którym można przesłać uzupełnione oświadczenie dotyczące działania Tablice „Szlaku Karpia” finansowanego w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej został przedłużony do 15.02. 2013 r.
 
Gala Przyjaciół Kultury 03.02.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
 
To już piąta edycja konkursu Innowator Śląska 2012 mającego na celu wyłonienie najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego.
 
Przypominamy, że w dniu 31.01.2013 r. upłynął termin opłacania składek członkowskich.
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
 
Polskie Towarzystwo Rybackie zaprasza na XVIII Krajową Konferencję Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb, które odbędą się w dniach 6 - 8 luty 2013 r. w Hotelu Atut – Wielkopolskim Centrum Konferencyjnym w Licheniu Starym.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą pozyskać środki unijne na cykl nieodpłatnych konsultacji. Na konsultacjach dowiedzą się Państwo, jak wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać dofinansowanie.
 
II spotkanie w sprawie Strategii KARP 2020 za nami.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na drugą edycję konkursu Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA, który nagradza osiągnięcia wynikające ze współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych w województwie śląskim.
 
W dniu 16.01.2013 r. w Katowicach podpisano dokumenty o współpracy Uniwersytetu Śląskiego z samorządami związanymi obszarowo ze zbiornikiem goczałkowickim. Porozumienie jest częścią projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego".
 
Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. o godz. 9.30 w salce szkoleniowej (parter, za kancelarią główną) odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące rozliczania zobowiązań wynikających z umowy w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe. Podczas spotkania przedstawione zostaną rozwiązania, pozwalające na szybkie rozliczenie otrzymanych rekompensat za rok 2012.
 
W skład Zarządu Województwa Śląskiego weszli także Mariusz Kleszczewski, Aleksandra Gajewska-Przydryga, Stanisław Dąbrowa i Jerzy Gorzelik.
 
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” przez uznane organizacje producentów na realizację operacji dotyczących: opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, organizowania targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwa w tych targach lub wystawach, certyfikacji produktów rybnych w zakresie obejmującym uzyskanie certyfikatu MSC (Marine Stewardship Council).
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą pozyskać środki unijne na bezpłatne szkolenia. Liczba miejsc na szkolenia ograniczona. Zgłoszenia na szkolenia oraz zapisy na indywidualne konsultacje przyjmuje biuro LGR „Żabi Kraj”.
 
Newsletter Urzędu Miejskiego w Strumieniu
 
W związku z zaplanowanym przedsięwzięciem „KARP 2020” serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze dotyczące tworzenia Strategii KARP 2020.
 
Do 21 stycznia Śląska Organizacja Turystyczna przyjmuje wnioski restauratorów chcących włączyć się w działalność Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki". Działający od października 2012 r. nowy produkt turystyczny naszego regionu tworzą lokale posiadające w swoich kartach menu tradycyjne lokalne dania. Wszystkie zostały zakwalifikowane przez komisję ekspercką, w której udział wzięli m.in. Remigiusz Rączka czy Józef Łoskot. To oni gwarantują, że potrawy, które znalazły się w menu „Śląskie Smaki", są przyrządzone wg tradycyjnych receptur. „Na trasie Szlaku zjemy i gęsie pipki z Jury, i śląską roladę, i w końcu - pyszną góralską kwaśnicę. Szlak pokazuje, jak bogata jest kulinarna tradycja naszego województwa" - mówi Remigiusz Rączka.
 
9 stycznia 2013 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” w Biestrzynniku odbyło się robocze spotkanie Sieci Południowej LGR.