Szkolenia » Szkolenia » 2013.01.24 - Szkolenie dot. pozyskiwania środków dla Przedsiebiorców

W dniu 24 stycznia 2013 r. w Restauracji "Chata po Zbóju" odbyło się Szkolenie dot. pozyskiwania środków unijnych dla Przedsiębiorców organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Podczas szkolenia zostały omówione możliwości pozyskania środków unijnych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 przez Przedsiębiorców. Ponadto omówiono koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz dokumentacje potrzebną do ubiegania się do dofinansowani.