LSROR
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybacki (LSROR) jest ważna dla potencjalnego beneficjenta (np.: gminy, rybaków, hodowców ryb, przetwórców, innych przedsiębiorców, itd.), który chce skorzystać ze środków osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013).
 
Projekty składane do LGR muszą być zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ściślej – muszą ją realizować, wprowadzając w życie przewidziane w niej cele.