Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie (Bąków, ul. Osiedlowa 1).
 
Na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajduje się już kwestionariusz RRW-22.
 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, Biuro Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” od 3 listopada 2020 r. przechodzi na zdalny tryb pracy.