Aktualności
Chów karpia - nowy film promocyjny Towarzystwa Promocji Ryb
 
W związku z rosnącym na terenie kraju zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” podjął decyzję o zmianie terminu imprezy pn. „Śląskie Święto Karpia” zaplanowanej na 20 czerwca 2020 r.
 
W związku z zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem) Biuro Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” będzie nieczynne do odwołania.
 
Szanowni rybacy przypominamy o składaniu oświadczeń na Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 
Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach: RRW-22 - do 13 marca 2020 r., RRW-23 - do 29 maja 2020 r.
 
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” realizują operację pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie”
 
Wszyscy sprzedający żywe karpie powinni posiadać w tym temacie elementarną wiedzę, by nikt nie zarzucił nam łamania prawa i naruszenia dobrostanu ryb.
 
Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.