Aktualności
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” rozpoczęło opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Tworząc nową strategię chcemy poznać Państwa potrzeby projektowe – jakie konkretnie projekty (inwestycyjne i nieinwestycyjne) chcieliby Państwo zrealizować w ramach wdrażania strategii. Dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie poniżej fiszki projektowej – dane z tych dokumentów pozwolą nam na określenie Państwa preferencji w tym zakresie.
 
Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj rozpoczęło opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju by pozyskać środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Po okresie, w którym nasze działania były współfinansowane ze środków unijnych, chcemy wrócić do grona lokalnych grup rybackich korzystających z takich środków. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy krótką ankietę, dzięki której chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat.
 
Karp w krótkim łańcuchu dostaw to akcja, której głównym celem jest popularyzacja ryb pochodzących z polskich gospodarstw