Podaj nam swój adres e-mail i zapisz się do naszego newslettera.


Dzięki temu będziesz otrzymywał od nas ciekawe informacje o działaniach i inicjatywach Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj".

Informacje te będziesz otrzymywał z częstotliwością średnio 1 raz na miesiąc.

1. Podaj swój adres e-mail:
2. Wyraź zgody na:
   Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" ul. Mickiewicza 9 43-430 Skoczów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204)