Komitet » Zaproszenie na Posiedzenie Komitetu w dniu 24.02.2010 r.

Przewodniczący Komitetu serdecznie zaprasza na Posiedzenie Komitetu, które odbędzie się 24.02.2010 r. o godzinie 10:30 (po Walnym Zebraniu Członków) w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie (ul. Targowa 26).

Porządek obrad:

  1. Powitanie członków Komitetu, stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.