Szkolenia » Szkolenia » 2014.02.05 - Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków

W dniu 5 lutego 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury „INTEGRATOR” w Skoczowie odbyło się Szkolenie dot. pozyskiwania środków unijnych organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

 W trakcie szkolenia zostały omówione następujące kwestie:

- beneficjenci osi 4 PO RYBY,

- schemat i warunki przyznania pomocy,

- możliwości pozyskania środków,

- koszty kwalifikowalne,

- koszty niekwalifikowalne,

- harmonogram konkursów.

 Zapraszamy do galerii: http://www.zabikraj.pl/1343,szkolenie-dot.-pozyskiwania-srodkow-unijnych-poprzez-lgr-zabi-kraj--skoczow,-05.02.2014-r..html