Współpraca » Projekt współpracy 2012-2013 » 9. Strategia KARP 2020 - analiza