Aktualności » Dofinansowanie realizacji operacji z KSOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Opis operacji

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” w ramach realizacji operacji planuje zorganizować imprezę pn. Śląskie Święto Karpia”, podczas której odbędzie się:

- wystawa produktów i usług lokalnych, dająca możliwość zaprezentowania swoich wyrobów, usług, pozyskania nowych klientów, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy wystawcami.

- konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa śląskiego dając im możliwość nauki, pozyskania nowego doświadczenia, cennych uwag od kucharzy oceniających konkurs oraz możliwości zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych w przyrządzania potraw tradycyjnych z karpia. Konkurs ma na celu pokazanie i promowanie tradycji kulinarnych związanych z karpiem.

- pokaz kulinarny dla uczniów i nauczycieli ze sprawiania oraz przyrządzania potraw z karpia przygotowany przez wykwalifikowanego kucharza, w celu podniesienia kwalifikacji i pozyskania nowej wiedzy.

W celu promocji lokalnych potraw oraz tradycji kulinarnych planowane jest wydanie broszury z przepisami przyrządzania dań z ryb słodkowodnych produkowanych w lokalnych gospodarstwach na terenie Śląska. Broszura będzie rozdawana podczas imprezy oraz zostanie przekazana do szkół gastronomicznych.

 

Tytuł operacji

Organizacja imprezy pn. Śląskie Święto Karpia

 

Cel operacji

Celem operacji jest organizacja imprezy pn. Śląskie Święto Karpia - promocja produktów i usług lokalnych oraz tradycji kulinarnej związanej z karpiem.

 

Przewidywany efekt operacji:

Efektem realizowanej operacji będzie większe zainteresowanie mieszkańców i udział ich w inicjatywach mających na celu promocje obszaru oraz rozwój obszarów wiejskich poprzez:

- Udział 15 wystawców promujących swoje lokalne produkty i usługi oraz obszar.

- Udział 9 uczniów w konkursie kulinarnym.

- udział 200 osób w imprezie promującej obszar.

Dodatkowo zostanie opracowana i wydrukowana broszura w ilości 500 szt.

 

Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj” będące partnerem KSOW informuję:
- realizowana operacja uzyskała wsparcie finansowe ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- każdy uczestnik operacji ma możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW,
- informację dotyczące KSOW są dostępne na portalu internetowym ksow.pl.