Aktualności » Zaproszenie dla wystawców do udziału w Śląskim Święcie Karpia

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” oraz Urząd Gminy Pawłowice organizują II Śląskie Święto Karpia, które  odbędzie się w dniu 18 września 2022 r. w Pawłowicach.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w roli wystawcy na Śląskim Święcie Karpia oraz zaprezentowania swoich produktów i ich sprzedaży.

W ramach realizowanego wydarzenia, odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, wystawa ze stoiskami prezentującymi lokalne produkty, w tym: ryby, miody, wina, rękodzieło oraz stoiska instytucji pracujących na rzecz rybactwa i rolnictwa.  Imprezie będą towarzyszyć występy zespołów regionalnych, poczęstunek dla zwiedzających w postaci dania z ryb oraz atrakcje dla dzieci.

Impreza będzie miała na celu m.in.: popularyzację ryb i ich spożycia, promocję obszarów zależnych od rybactwa, promocję i sprzedaż różnych gatunków ryb oraz ich przetworów, promocję i sprzedaż produktów lokalnych, rękodzieła oraz tradycji kulinarnej związanej z karpiem.

Wszystkich zainteresowanych wystawieniem i sprzedażą swoich produktów na Śląskim Święcie Karpia w Pawłowicach  zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, i odesłanie go w terminie do 17.06.2022 na adres:

- zgłoszenie elektroniczne - k.dziedzic@odr.net.pl

- zgłoszenie papierowe -

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Oddział Bielsko-Biała

ul. Boruty Spiechowicza 24

43-300 Bielsko-Biała