Archiwum aktualności » Archiwum 2023 » Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Szanowni Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,


Przypominamy, że 31 stycznia mija termin na złożenie rocznego sprawozdania z realizacji tych operacji, dla których wymóg taki wynika z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie.

Sprawozdanie roczne, wypełnione zgodnie z instrukcją i podpisane przez Beneficjenta, należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.

Ponadto przypominamy, że sprawozdanie składane jest w formie papierowej, wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym treść sprawozdania zapisanym na informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający edycję danych.

Sprawozdanie może być złożone osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta albo przesyłką nadaną w placówce pocztowej albo pozostawione we wrzutni dokumentów udostępnionej w danym Oddziale Regionalnym ARiMR.

Wzór sprawozdania i instrukcja