Szkolenia » Szkolenia » 2012.08.09 - Jak założyć działalność gospodarczą i pozyskać środki poprzez LGR "Żabi Kraj"?

W dniu 09 sierpnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce odbyło się szkolenie pt. „Jak założyć działalność gospodarcza i pozyskać środki poprzez LGR „Żabi Kraj”?” organizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013.

Przybyłych gości na szkolenie przywitał Pan Andrzej Pilarczyk – Wiceprezes Zarządu. Pierwszy panel szkolenia przeprowadziła Pani Aleksandra Ostrowska reprezentująca Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, podczas którego omówiła definicje i czynności koniecznych przy założeniu działalności, formy i zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, zasady opodatkowania VAT oraz przedstawiła analizę obowiązków prowadzącego działalność z zakresie ubezpieczeń społecznych. Drugi panel szkolenia przeprowadziła Pani Dorota Bathelt - przedstawiciel Biura LGR "Żabi Kraj", która omówiła kwestię pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej poprzez LGR „Żabi Kraj” oraz przedstawiła krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie.