Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

XVI Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej

2017-09-09

Forum Rolnicze Podbeskidzia to coroczne spotkanie rolników, przedstawicieli instytucji rolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z władzami rządowymi, samorządowymi związanymi z tematyką rolnictwa i rozwoju wsi. Forum jest okazją do przekazania najważniejszych merytorycznych informacji i wyjaśnień, do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. W bieżącym roku Forum będzie częścią dożynek powiatowych i gminnych w Skoczowie.

W czasie Forum czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Planujemy też wystawę sprzętu rolniczego.

Patronat honorowy przyjęli:

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Burmistrz Miasta Skoczów

Celem Forum Rolniczego jest:

- przekazanie stanu rozwiązywania najważniejszych bieżących problemów polskich rolników;

- przedstawienie szans rozwoju gospodarstw w powiecie cieszyńskim;

- zapoznanie z możliwościami pozyskiwania pomocy krajowej i unijnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

- przedstawienie możliwości współpracy z różnymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa;

- wymiana doświadczeń i integracja środowiska wiejskiego.

 

Program

 9.00-10.00 – zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego i stoisk promocyjnych,

 10.00 –  Oficjalne otwarcie Forum,

 10.15 – Wystąpienie Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda,

 10.20 – Prezentacja Programu dla mieszkańców wsi „Rabat Rolniczy”,

 10.30 – Wystąpienie głównego prelegenta - p. Krzysztofa Ardanowskiego „PROW 2014-    

               2020”,

 11.30 – Dyskusja, wystąpienia Gości,

 ok.12:00 – Dyskusja w kuluarach z poczęstunkiem - w namiocie obok Teatru Elektrycznego, dalsze zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego.