Czcionka:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj"

Mirosław Staniek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Piotr Pagieła – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Szymon Szenk – Członek Komisji Rewizyjnej