Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Konferencja rybacka pt. „Nauka wobec oczekiwań praktyki rybackiej”

2017-09-15

Zapraszamy na konferencje rybacką organizowaną w ramach XV Regionalnych Dni Rybactwa pt. „Nauka wobec oczekiwań praktyki rybackiej”, która odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. (piątek) od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (ul. Kalinowa 4, Zaborze, 43-520 Chybie).

Program konferencji:

10.00  - 10.15

Otwarcie konferencji. Wprowadzenie. Dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

10.15  - 10.45

Cele badawcze oraz praktyczne działań Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu – dr Patrycja Jurecka, dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

10.45  - 11.15

Zasoby genetyczne karpia i ich charakterystyka - dr inż. Łukasz Napora-Rutkowski, dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

11.15 – 11.45

Odmienna odpowiedź na zakażenia i stres u zróżnicowanych genetycznie karpi – dr Łukasz Pijanowski, dr Patrycja Jurecka, dr Ilgiz Irnazarow, mgr Magdalena Kępka, mgr Ewa Szwejser, prof. dr B M Lidy Verburg-van Kemenade, dr hab. Magdalena Chadzińska, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

11.45– 12.15

Aktualne kierunki badań naukowych związanych z akwakulturą – dr inż. Maciej Kamaszewski, prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, dr Jerzy Śliwiński, Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.15 – 12.30

Przerwa – kawa

 

12.30- 13.00

Współczesne zagrożenia dla rozrodu ryb - dr Ewa  Drąg-Kozak, dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, dr inż. Paweł Szczerbik, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa UR w Krakowie.

 

13.00 – 13.30

Technologia chowu ryb w wodach pochłodniczych – historia czy przyszłość polskiej akwakultury? – dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT, Zakład Akwakultury, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie

 

13.30 - 14.00

Badania  naukowe  w zakresie rybactwa prowadzone na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie – prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, dr hab. inż. Małgorzata Wożniak, prof. UWM, UW-M w Olsztynie

 

14.00 - 14.30

Prace badawcze i wdrożeniowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na rzecz akwakultury i rybactwa – prof. dr hab. Jacek Wolnicki, dr inż. Andrzej Lirski, prof. dr hab. Arkadiusz Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

14.30 – 14.45

Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Zakończenie.

 

14.45 – 15.00

Obiad

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 11 września 2017 r. pod nr tel. 797-410-135.

Zapraszamy na konferencje rybacką organizowaną w ramach XV Regionalnych Dni Rybactwa pt. „Nauka wobec oczekiwań praktyki rybackiej”, która odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. (piątek) od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (ul. Kalinowa 4, Zaborze, 43-520 Chybie).

Program konferencji:

10.00  - 10.15

Otwarcie konferencji. Wprowadzenie. Dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

10.15  - 10.45

Cele badawcze oraz praktyczne działań Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu – dr Patrycja Jurecka, dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

10.45  - 11.15

Zasoby genetyczne karpia i ich charakterystyka - dr inż. Łukasz Napora-Rutkowski, dr Ilgiz Irnazarow, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

11.15 – 11.45

Odmienna odpowiedź na zakażenia i stres u zróżnicowanych genetycznie karpi – dr Łukasz Pijanowski, dr Patrycja Jurecka, dr Ilgiz Irnazarow, mgr Magdalena Kępka, mgr Ewa Szwejser, prof. dr B M Lidy Verburg-van Kemenade, dr hab. Magdalena Chadzińska, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

11.45– 12.15

Aktualne kierunki badań naukowych związanych z akwakulturą – dr inż. Maciej Kamaszewski, prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, dr Jerzy Śliwiński, Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.15 – 12.30

Przerwa – kawa

 

12.30- 13.00

Współczesne zagrożenia dla rozrodu ryb - dr Ewa  Drąg-Kozak, dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, dr inż. Paweł Szczerbik, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa UR w Krakowie.

 

13.00 – 13.30

Technologia chowu ryb w wodach pochłodniczych – historia czy przyszłość polskiej akwakultury? – dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT, Zakład Akwakultury, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie

 

13.30 - 14.00

Badania  naukowe  w zakresie rybactwa prowadzone na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie – prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, dr hab. inż. Małgorzata Wożniak, prof. UWM, UW-M w Olsztynie

 

14.00 - 14.30

Prace badawcze i wdrożeniowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na rzecz akwakultury i rybactwa – prof. dr hab. Jacek Wolnicki, dr inż. Andrzej Lirski, prof. dr hab. Arkadiusz Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

14.30 – 14.45

Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Zakończenie.

 

14.45 – 15.00

Obiad

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 11 września 2017 r. pod nr tel. 797-410-135.