Aktualności
W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” wzięło udział w obchodach XXI Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Goczałkowicach-Zdroju.
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” oraz Urząd Gminy Pawłowice organizują II Śląskie Święto Karpia, które odbędzie się w dniu 18 września 2022 r. w Pawłowicach.
 
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” realizują operację pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie” w ramach działania 2.6. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów” Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.
 
W dniu 10 maja 2022 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”.