Aktualności
W zaistniałej sytuacji epidemicznej zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowaną na 18 listopada 2020 r.
 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, Biuro Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” od 3 listopada 2020 r. przechodzi na zdalny tryb pracy.
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą do rolników powiatu cieszyńskiego o wypełnienie anonimowej ankiety.
 
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.
 
Nie masz pomysłu jak spędzić dzień w trakcie wakacji ? chcesz poznać historię swojej gminy lub sąsiedniej ? Zapraszamy do zapoznania się z Qustem historycznym „Po Strumieniu żabim skokiem” !
 
Nie masz planów na ostatnie tygodnie wakacji? Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych, łowisk z terenu powiatu cieszyńskiego.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.