Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w małej sali Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu (budynek główny, ul. Kalinowa 2, Zaborze).
 
Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj” realizują operację pt. “Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie”
 
Gospodarstwo Rybackie oferuje narybek karpia pełnołuskiego i bezłuskiego
 
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu oferuje
 
W załączeniu oferta dot. maszyn do obróbki ryb.
 
Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej
 
Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.