Czcionka:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj"

Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu (budynek główny – Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie).

Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zaprasza członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się

w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00

w sali konferencyjnej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 (budynek główny – Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie).

 

W przypadku braku quorum kolejny termin

Walnego Zebrania Członków,

wyznacza się na 17 czerwca 2024 r. o godzinie 15:15

w miejscu j/w.

 

Porządek obrad oraz projekty uchwał

znajdują się w załączeniu.

Załączniki do uchwał dostępne będą w biurze Stowarzyszenia.

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust 2. pkt 4 Statutu Stowarzyszenia

Członek zobowiązany jest do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.