Czcionka:

Zapraszamy do konsultacji społecznych celów do LSR

Zapraszamy do konsultacji społecznych opracowanych celów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

Prosimy o zapoznanie się z propozycją celów, która znajduje się poniżej i przesyłanie ewentualnych uwag drogą mailową biuro@zabikraj.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 22 czerwca 2024 r. - liczy się data wpływu do biura. Stowarzyszenia