Czcionka:

Zapraszamy wystawców na Śląskie Święto Karpia

30 czerwca 2024 r. po raz czwarty w gminie Pawłowice, odbędzie się Śląskie Święto Karpia, podczas którego główną rolę odegra karp.

 

30 czerwca 2024 r. po raz czwarty w gminie Pawłowice, odbędzie się Śląskie Święto Karpia, podczas którego główną rolę odegra karp.

Zachęcamy wystawców do zgłaszania swojego udziału w tym  rybackim wydarzeniu, a szczególnie gospodarstwa rybackie, sprzedawców i producentów produktów wytwarzanych z ryb, organizacje pozarządowe, placówki kultury oraz inne instytucje działające na terenie Gminy Pawłowice związane z rybactwem i rolnictwem, a także przedsiębiorców posiadających w swym asortymencie: między innymi zabawki, wyroby ceramiczne, rękodzieło, biżuterię, wyroby z drewna, wypieki własne, słodycze.

Aby móc prowadzić handel podczas Śląskiego Święta Karpia należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go w terminie do 29.05.2024 pocztą elektroniczną na adres k.dziedzic@odr.net.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Oddział Bielsko-Biała
ul. Boruty Spiechowicza 24
43-300 Bielsko-Biała

Impreza ma na celu m.in.: popularyzację ryb i ich spożycia, promocję obszarów zależnych od rybactwa, promocję i sprzedaż różnych gatunków ryb oraz ich przetworów, promocję i sprzedaż produktów lokalnych, rękodzieła oraz tradycji kulinarnej związanej z karpiem.

Organizatorami Śląskiego Święto Karpia są Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” oraz Urząd Gminy Pawłowice.