Czcionka:

RRW-22, RRW-23

RRW-22

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2023 rok -  Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. z dn. 7 października 2022 r. poz. 2453, z późn. zm.).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW-22:

12 marca 2024 r. z danymi za 2023 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - PIB, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

Kwestionariusz RRW-22

 

 

RRW-23

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2023 rok -  Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. z dn. 7 października 2022 r. poz. 2453, z późn. zm.).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW -23:

28 maja 2024 r.  z danymi za 2023 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - PIB, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

Kwestionariusz RRW-23